L'"estancament-hiperaccelerat": per una anàlisi de la poesia contemporània italiana per mitjà de la lògica de l'acceleració.

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award8 Apr 2021
Original languageCatalan
SupervisorRossend Arques Corominas (Tutor)

Cite this

'