Les arrels disil·làbiques en indoeuropeu: un estudi sobre l'origen de la formació del seu allargament radical (96 pgs.)

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award1 Oct 2004
Original languageUndefined/Unknown
Awarding Institution
  • Universitat de Barcelona (UB)
Supervisor Dr. Ignasi Xavier Adiego Lajara (Director)

Cite this

'