L'arrel com a sensor d'estrès a nivell de substrat: desenvolupament i aplicació de la técnica de transductors de desplaçament computerritzats.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award20 Jun 1991
Original languageUndefined/Unknown
Supervisor Joan Barceló Coll i Charlotte Poschenrieder (Director)

Cite this

'