La versió d'Andreu Febrer (1429) de la "Commedia" de Dante: estudi del manuscrit i edició de l'"Inferno"

Student thesis: Others

Date of Award15 Sept 2015
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorLluís Cabré Ollé (Director)

Cite this

'