La tradumàtia. Delimitació conceptual i importància en el procés de formació del traductor

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award13 Sept 2001
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorAlbert Branchadell Gallo (Director)

Cite this

'