La Termoelectricitat. Càlcul de ZT a partir de I-V corbes a mòduls TE.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award2016
Original languageCatalan
SupervisorAitor Lopeandia Fernandez (Director)

Cite this

'