La Segona República, la guerra civil i el primer franquisme a Sant Cugat del Vallès (1931-1941)

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award3 Oct 1996
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorPere Ysas Solanes (Director)

Cite this

'