La reorganització territorial de la jusrisdicció contencioso-administrativa durant la II República a Catalunya amb la creació del Tribunal de Cassació

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award1 Jan 1979
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJavier Sala Hernández (Director)

Cite this

'