La rel com a sensor de estrès de substracte: desenvolupament i aplicació de la tècnica de transductors de desplaçament computeritzat

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award20 Jun 1991
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorCarlota Poschenrieder Wiens (Director) & Joan Barcelo Coll (Director)

Cite this

'