La reflexió sobre la pràctica de l'ensenyament del patrimoni cultural. Estudi de cas d'una mestra d'educació primària.

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award8 Nov 2019
Original languageSpanish
SupervisorM. Neus Gonzalez Monfort (Director), Antonio Manuel Santisteban, A. (Tutor) & Antonio Manuel Santisteban, A. (Director)

Cite this

'