La progressió d'isoglosses d'est a oest en el català del principat: sis estudis de cas.

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award3 Feb 2009
Original languageUndefined/Unknown
Supervisor Joan Veny Clar (Director) & Milagros Segarra Neira (Director)

Cite this

'