La presència de les entitats polítiques subestatals a les Relacions Internacionals. El cas del Quebec en els anys vuitanta

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award28 Nov 1991
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorM Ester Barbe Izuel (Director) & Teresa Freixes Sanjuan (Tutor)

Cite this

'