La percepció com a procés bàsic en el desenvolupament cognoscitiu en alumnes amb trastorns greus de personalitat: Autisme i psicosi.

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award28 Sept 2004
Original languageCatalan
Awarding Institution
  • Universitat de Barcelona (UB)
SupervisorRosa Tarruella (Director)

Cite this

'