La parla solsomina: obertura de la "e" tónica en el temps de futur anàlisi fonètica i estudi quantitatiu de la variació.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award21 Sept 2010
Original languageUndefined/Unknown
Supervisor Josefina Carrera (Director), Maria Rosa Lloret (Vocal), Núria Alturo (Thesis board secretary) & Milagros Segarra Neira (Thesis board president)

Cite this

'