La música en els noticiaris de la Guerra Civil espanyola. Una proposta analítica 'd'Espanya al Dia' (Laia Films) des de la perspectiva semiòtica

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award7 Sept 2020
Original languageCatalan
SupervisorLidia López Gómez (Director)

Cite this

'