La música de ball per a pianola: Estudi de la producció i el consum a través dels catàlegs de rotlles de la península Ibèrica (1919-1930)

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award7 Sept 2017
Original languageSpanish
SupervisorJordi Roquer Gonzalez (Director)

Cite this

'