La intervenció socioeducativa amb grups d'adults immigrants nouvinguts

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award2014
Original languageCatalan
SupervisorGeorgeta Ion (Director)

Cite this

'