La interleucina-6 secretada per les cel·lules de Kupffer és la responsable de la iniciació del procés de regeneració hepàtica post-hepatectomia parcial en un model animal experimental

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award14 Jun 2004
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorAbraham Shaked (Director) & Miquel Àngel Gassull Duró (Director)

Cite this

'