La integració sociocultural de les minories ètniques. Estudi comparatiu dels extracomunitaris i gitanos residents a les províncies de Lleida i Osca

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award22 Oct 1997
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorLuisa Carlota Sole Puig (Director)

Cite this

'