La inserció laboral de l'alumnat de formació ocupacional en especialitats formatives sociosanitàries vinculades als treballs de cura de les persones dependents. Catalunya. 2005-2006

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award30 Sept 2010
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJose Pedro Lopez Roldan (Director)

Cite this

'