La influència del vot temàtic en el comportament electoral: un estudi de cas a partir de les eleccions generals espanyoles de 2000

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award24 Jan 2005
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorAgusti Bosch Gardella (Director)

Cite this

'