La identificació dels autors en la producció científica, una visió des de la Documentació. Estat de la qüestió sobre normalització, problemes, incidències, propostes i pràctiques en Sistemes de Gestió de la Recerca

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award4 Jul 2013
Original languageCatalan
SupervisorMaria Pilar Cid Leal (Director)

Cite this

'