La higiene de mans en els professionals sanitaris de dos unitats de malalts crítics: ús de mètodes diferents per avaluar-la.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award19 Oct 2016
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMaria Consul Giribet (Director)

Cite this

'