La figura històrica del mercader a través del 'Llibre del Consolat de Mar' i de les 'Memòries' d'Antoni de Capmany (TFM)

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award8 Jul 2015
Original languageUndefined/Unknown
Supervisor Oriol Junqueras Vies (Director) & Antoni Simon Tarres (Director)

Cite this

'