Lògiques socials i decisions individuals de la interrupció voluntària de l'èmbaràs: Espanya a través d'una perspectiva comparada

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award20 Dec 2012
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMontserrat Solsona Pairó (Director)

Cite this

'