Interacció de la proteïna quinasa CK2 amb components de la via de les MAP quinases (B-Raf i ERK1/2).

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award15 Sept 2005
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorEmilio Itarte Fresquet (Director)

Cite this

'