Intel.ligència emocional percebuda i emoció expressada en cuidadors de pacients amb esquizofrènia.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award15 Jul 2004
Original languageUndefined/Unknown
Awarding Institution
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
SupervisorFrancisco Villamarín Cid (Director) & Joaquín T. Limonero (Director)

Cite this

'