Inactivació del mecanisme de vigilància de la fase S. Estudi de les fosfatases responsables de la desfosforilació de la quinasa efectora central Rad53.

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award13 Jun 2008
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorDavid Garcia Quintana (Director)

Cite this

'