Implementació d'algorismes de compressió d'imatges (MPEG) basats en components hardware

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award10 Jun 2005
Original languageUndefined/Unknown
Supervisor Antoni Portero Trujillo (Director) & Jordi Carrabina Bordoll (Director)

Cite this

'