Implantació d'un model per a millorar l'orientació personal, acadèmica i professional de l'alumnat de secundaria mitjançant una acció tutorial compartida per tots els docents del centre. El cas de l'INS Mont Perdut

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award7 Oct 2010
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJosé Tejada (Director)

Cite this

'