Immobilització de diferents preparats lipàsics de \i Candida rugosa\i0 i aplicació en la resolució de compostos quirals d'interés farmacèutic. Utilització dels isoenzims Lip1, Lip2 i Lip3 purs

  Student thesis: Final degree project (TFG)

  Date of Award6 Apr 2001
  Original languageUndefined/Unknown
  SupervisorArmand Sànchez Bonastre (Director) & Francisco Valero Barranco (Director)

  Cite this

  '