Història de la Ciència, medi ambient i tecnologia. Estat de la qüestió i proposta de treball de la perspectiva històrico-ambiental en la Catalunya de l'època moderna. (Treb. Doctorat)

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award1 Jan 2000
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorAntoni Simon Tarres (Director)

Cite this

'