Hidroformilació enantioselectiva d'estirè amb catalitzadors de rodi i lligands ditiolat quirals

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award1 Jun 1995
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJoan Carles Bayon Rueda (Director)

Cite this

'