Guerra y mayorazgo. Les bases del llinatge dels senyors de Casapalma

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award2014
Original languageCatalan
SupervisorFélix Retamero Serralvo (Director)

Cite this

'