Generació d'un Sistema de Pre-alerta per risc d'inundació a partir d'informació Meteorològica "Aplicació a la conca del riu Congost"

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award9 Jul 2014
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJoan Bach Plaza (Director)

Cite this

'