Fonaments per a una Història del Paisatge de Catalunya durant l'Època Moderna. (Treb. Doctorat)

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award1 Jan 2006
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorAntoni Simon Tarres (Director)

Cite this

'