Fonamentació fonètica de les neutralitzacions de sonoritat en català

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award28 Sept 1998
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorBlanca Palmada Félez (Director) & Daniel Francisco Recasens Vives (Tutor)

Cite this

'