Experiències viscudes relacionades amb la imatge corporal en dones mastectomitzades.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award16 Jun 2015
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMaria Consul Giribet (Director)

Cite this

'