Evolució de la formació de Granollers i la seva conurbació (1950 - 2010)

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award26 Jul 2013
Original languageUndefined/Unknown
Supervisor Anna Badia Perpinyà (Director) & Enric Mendizàbal Riera (Director)

Cite this

'