Estudis cinètics i per ressonància magnètica nuclear dels sub-llocs de fixació dels lligams de la ribonucleasa A de pàncreas de bou i de la seva funció en el mecanisme de catàlisi de l'enzim

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award1 Dec 1981
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorClaudi Cuchillo Foix (Director)

Cite this

'