Estudi sobre les competències dels estudis universitaris inicials a EINA i la seva relació amb les demandades en l'àmbit professional del disseny gràfic, segon el perfil professional de referència. Un estudi de cas

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award23 Sept 2014
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJosé Tejada (Director)

Cite this

'