Estudi lingüístic sobre el manuscrit: Explicació Clara, y copiosa de la Doctrina Christiana, Sobre los Manaments de la Lley de Deu y de la ...

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award27 Sept 1988
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMilagros Segarra Neira (Director)

Cite this

'