Estudi dels mecanismes d'activació i inhibició de la procarboxipeptidasa B mitjançant mutagènesi dirigida

  Student thesis: Doctoral thesis

  Date of Award15 May 1998
  Original languageUndefined/Unknown
  SupervisorFrancesc Xavier Aviles Puigvert (Director) & Josep Vendrell Roca (Director)

  Cite this

  '