Estudi del parcel·lari agrari d’un mas d’època baixmedieval: El Passerell (Tagamanent, Vallès Oriental)

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award2017
Original languageCatalan
SupervisorFélix Retamero Serralvo (Director)

Cite this

'