Estudi del paper dels elements transposables en la inestabilitat genoòmica dels híbrids interespecífics de Drosophila subobscura i Drosophila madeirensis mitjançant AFLPs. Posada a punt de la técnica.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award13 Sept 2012
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMaria del Pilar Garcia Guerreiro (Director)

Cite this

'