Estudi del comportament del lligand 1,1 ciclohexanditiol en front dels metalls Ni Hg

    Student thesis: Dissertation (TFM)

    Date of Award1 Jan 1981
    Original languageCatalan

    Cite this

    '