Estudi de possibles marcadors espectroscòpics per RMN: de proliferació en extractes cel·lulars i de tipus i grau tumoral en biòpsies de tumors cerebrals humans

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award15 Dec 2008
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorCarles Arus Caralto (Director)

Cite this

'