Estudi de l'expressió i localització de la proteïna catiònica d'eosinòfil (ECP) en tipus cel·lulars diferenciats específicament a partir de les línies cel·lulars HL-60 i THP-1.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award26 Apr 2004
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorClaudi M. Cuchillo Foix (Director) & Maria Victoria Nogués Bara (Director)

Cite this

'