Estudi de l'evolució en pressió hidrostàtica dels excitons lligats a les parelles NN\sub 1\nosub en el GaP

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award1 Jan 1983
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJordi Pascual Gainza (Director)

Cite this

'