Estudi de les reorganitzacions cromosòmiques evolutives entre humà i macaco i el seu efecte en la recombinació meiótica

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award20 Jul 2012
Original languageCatalan
SupervisorAurora Manuela Ruiz Herrera Moreno (Director)

Cite this

'